Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne viktige dokumenter studentparlamentet er styrt etter. Studentparlamentets styringsdokumenter regulerer alt fra hvordan organisasjonens styres, hvem som har hvilke rettigheter og hvordan møtene gjennomføres. Styringsdokumentene vedtas av studentparlamentet.  I tillegg finner du samarbeidsavtalen mellom studentparlamentet og NLA Høgskolen som fastsetter tilretteleggingen for studentdemokratiet og de tillitsvalgtes rettigheter på NLA.