VÅR MENING VEDRØRENDE OMSTRIDT FOREDRAG PÅ CAMPUS SANDVIKEN


17.10.19

Tirsdag 15. oktober ble det holdt et foredrag av en ekstern arrangør om blant annet omvendingsterapi for homofile og transseksuelle på NLA Høgskolen campus Sandviken. 


Vi i Studentparlamentet ved NLA Høgskolen tar sterk avstand fra omvendingsterapi. Vi mener at reklame og gjennomføring av slike arrangementer på våre campus ikke skal finne sted.


Vi presiserer at arrangøren bak foredraget ikke deler våre verdier eller holdninger og ikke har noen tilknytning til NLA Høgskolen som institusjon.


Nå er både studentene, studentparlamentet og skoleledelsen enige om at slike arrangementer er uønsket i fremtiden.

Siste nytt

Å elske er en menneskerett.

VALG I STUDENTPARLAMENTET 2019-2020


15.08.19


Still til valg! 

Kjære studenter, det er snart tid for valg og vi trenger deg til å være med og være studentenes stemme på NLA Høgskolen!

Hva er Studentparlamentet (SP)?

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen er det høyeste studentpolitiske organet vi har på skolen. Det består av studentrepresentanter fra alle fire campus og fungerer som et felles talerør for studentene ved NLA på tvers av campus. Det er SP som taler studentenes sak opp mot rektoratet, ledelsen og eierorganisasjonene. Vi representerer også studentene i tverrinstitusjonelle organisasjoner.


Link til kandidatskjema:

https://forms.gle/5KmbqLBanicGARRS6

Nathalie Monsen og Sondre Lindhagen Nilssen på stand hos Gimlekollen.

Hussein Ali og Marte Haugen på stand hos Sandviken.

Eirik Nicholas Lunde og Henriette Seim på stand hos Staffeldtsgate.

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen © 2019


STUDENTPARLAMENTET VED NLA HØGSKOLEN

Amalie Skrams vei 3

5812 Bergen

906 78 600 - Veronika Knudsen, parlamentsleder

970 33 962 - Aron Hagos, organisasjonskonsulent