Studentrådet Sandviken


Studentrådet består av alle klassetillitsvalgte som hører til på studiested Sandviken. Studentrådet ledes av internt valgt leder og nestleder. 


Studentrådet representerer studenter i saker som angår campus Sandviken, og er ansvarlig for det sosiale miljøet og studentvelferd i Sandviken.


Ønsker du å bli tillitsvalgt i studentrådet eller har en sak som du ønsker vi skal ta opp, ta kontakt med oss på sr.sandviken@nla.no.
Epost: sr.sandviken@nla.no


Adresse:

Amalie Skrams vei 3

Studentrådskontoret

Kontakt oss:

Oversikt over representanter

Abednego Akwasi Asante Asiedu


Leder i Studentrådet

Mariette Thomassen

Nestleder i studentrådet & LMU Representant

Enea Skaug

Representant i Velferdstinget Vest