Studentrådet GimlekollenStudentrådet består av alle klassetillitsvalgte som hører til på studiested Gimlekollen. Studentrådet ledes av internt valgt leder og nestleder. 


Studentrådet representerer studenter i saker som angår campus Gimlekollen, og er ansvarlig for det sosiale miljøet og studentvelferd i Gimlekollen.


Har en sak som du ønsker vi skal ta opp, forslag til sosiale aktiviteter, eller forslag til velferdsmiløforbedringer ta kontakt med oss på sr.gimlekollen@nla.noKontakt oss


E-post: sr.gimlekollen@nla.no


Adresse:

Studentrådskontoret

Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand


Tillitsvalgte


Paul Henrik Gaalaas-Hansen, leder i studentrådet

Thomas Sevrin Topstad, nestleder i studentrådet, representant i Kristiansand kommunes studentråd

Marius Alexander Thomassen, representant i velferdinget i Agder

Malin Heggebø Rolfsen, representant i læringsmiljøutvalget