Verktøykasse for klassetillitsvalgte


Her finner du tillitsvalgthåndbokaPå denne siden finner du forklaringer og verktøy som skal hjelpe deg i rollen som klassetillitsvalgt


Dersom du ikke finner den informasjonen du behøver her, kan du ta kontakt med studentrådet ditt, nestleder av Studentparlamentet eller organisasjonskonsulent.


Din rolle som klassetillitsvalgt


I løpet av de første ukene på høstsemesteret skal alle klasser på NLA Høgskolen velge sin klassetillitvalgt og vara. Disse studentene skal representere sin klasse for ett studieår. Som klassetillitsvalgt skal du være stemmen til din klasse og representere dem i møter med emneansvarlige og i Studentrådet. Som klassetillitsvalgt blir du automatisk en representant i studentrådet på ditt studiested.


En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på NLA til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor studentenes stemme skal løftes. Som tillitsvalgt spiller man en viktig rolle for kvalitetssystemet på NLA.


Som tillitsvalgt tar man imot henvendelser fra medstudenter. Dette kan omhandle saker av faglig karakter, eller andre tilfeller hvor medstudenter opplever problemer i studiehverdagen. Som tillitsvalgt er du talsperson for studieprogrammet/kullet ditt, og du er bindeleddet mellom dine medstudenter og studentdemokratiet.


For å fremme studentstemmen er det viktig at den tillitsvalgte forholder seg objektiv i forhold til meningene som er kommet i evalueringene, og snakker hele studentgruppen sin sak.Verktøy for å jobbe med og løse sakerSom klassetillitsvalgt kan du få hendvendelser fra medstudenter som har utfordringer med studiet, forelesere eller annet. Det er da viktig å vite at NLA har flere studentstøttetjenester, slik at du kan henvise studenten i riktig retning. I enkelte tilfeller kan det være lurt å hendvise studenten til studentombudet, dersom hen trenger juridisk hjelp, eller til studentpresten, dersom hen trenger å prate med noen.


 • Si ifra systemet, en enkel portal hvor man kan varsle om alt fra kvalitet på luft til mobbing. Det finner du her.
 • Studentombudet, en uavhengig bistandsperson som kan gi råd til studenter i deres studiesituasjon og skal sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt. Kontakt studentombudet her.
 • Studentprest og samtaletenesten. Mer informasjon finner du her
 • Studentsamskipnadene. For Oslo er det SiO, Kristiansand SiA og i Bergen Sammen
 • Tillitsvalgthåndboken inneholder nyttig informasjon om rollen som tillitsvalgt.
 • Studentparlamentet og studentrådene. Vi er alltid tilgjengelig 


SAKSGANG OG HOVEDREGLER

 • Når enkeltstudenter presenterer problemer, utfordringer eller synspunkter, sjekk ut om dette er representativt for gruppen det gjelder
 • Løs saken på lavest mulig nivå. Gå for eksempel direkte til emneansvarlig, og ta uformell kontakt med de som er involvert
 • Ta det opp som  sak i studentrådet. Om man mener disse sakene gjelder flere studenter på gjeldende studiested, og/eller man ikke har fått tilfredstillende respons hos emneansvarlig kan man ta det opp som sak i studentrådet. 
 • Dokumenter saken best mulig. Skriv for eksempel referater fra viktige samtaler, og ta vare på e-poster fra de involverte i saken
 • Vær løsningsorientert.  Det kan være lurt å ha tenkt igjenom potensielle løsningforslag på forhånd
 • Vær saklig! 
 • Les alltid sakspapirene og møt forberedt til møter.

.


Hvert studiested har et Studentråd der alle klasstillitsvalgte sitter. I disse møtene tar man opp saker som man mener gjelder flere av studentene på gjeldene campus. Man kan også diskutere saker som har blitt tatt opp i egne klasser. Studentrådet kan ta med aktuelle saker videre til Studentparlamentet. Ingen saker er feil å ta opp!

Ca. en gang i måneden skal du som tillitsvalgt få en innkalling til studentrådsmøte. Det er studentrådsleder som kaller inn til disse møtene og skriver sakspapirene. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på møtet er det lurt å sende den inn skriftlig, slik at de kommer med i sakspapirene. Mer informasjon om studentrådet finner du her.