Søk om penger til aktiviteter for dine medstudenter!


Studentparlamentet deler hvert semester ut penger til aktiviter som arrangeres av studenter, for studenter. Pengene kommer fra NLA Høgskolen, via studentparlamentet.


Aktivitetsmidler gjennom studentdemokratiet er et tiltak for å stimulere til faglig og sosial studentaktivitet på ved NLA Høgskolen. Aktivitetsstøtten skal bidra til en bredde i tilbudet til studenten. Ta kontakt på studparl@spnla.no ved spørsmål.


Her finner du reglement for søkbare aktivitetsmidler. Les gjennom det nøye før du søker om midlerHvem kan søke:


Studenter, studentorganisasjoner og studentråd tilknyttet NLA Høgskolen kan søke om
aktivitetsmidler fra Studentparlamentet.Hva kan få støtte:

 • Arrangementer som har en start og sluttdato, prosjekter som har en tidsplan/som
  er tilstrekkelig planlagt
 • Prosjektet skal være rettet mot og involvere studenter.
 • Prosjekter med alkoholservering kan få støtte, men direkte støtte eller
  kryssfinansiering av alkohol tillates ikke.
 • Organisering av konferanser, arrangementer og andre initiativ på NLA rettet mot
  studenter
 • Midlene skal brukes i den kommunen studenten sogner til om ikke annet er
  avtalt.
For at en søknad skal bli godkjent, skal den inneholde følgende:

 • Beskrivelse av prosjektets formål og målgruppe
 • Budsjett
 • Tidslinje for prosjekt og tidsfrister
 • Sted for arrangementet
 • I søknadsteksten skal det tydeliggjøres hvem kontaktpersonen er, med fullt navn,
  epost adresse og telefonnummer

.Hvordan søke aktivitetsmidler:


Man søker om penger ved å sende søknad til epost studparl@spnla.no. Når søknaden er ferdig behandlet får oppført kontaktperson beskjed om utfallet. 


Søknader skal leveres senest to uker i forkant av nærmeste Studentparlamentsmøte, og i god tid før arrangementet finner sted.